Jonas Hellberg

Jonas Hellberg

tisdag 28 april 2015

Satsning på fritidshjälpmedel

Idag har jag och funktionshinderrådet presenterat landstingets nya satsning på inköp av fritidshjälpmedel för barn och ungdomar. Alla har rätt till en aktiv och meningsfull fritid! Tack till Trine Nyberg och RBU (riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) som kom med förslaget ursprungligen.

 

 

   

lördag 27 december 2014

Stefan segrare

Stefan Löfven har avvärjt den politiska turbulensen skickligt. Utan hotet om nyval hade aldrig alliansen satt sig vid förhandlingsbordet. I praktiken innebär detta att alliansen i efterhand nu tvingas agera som de borde ha gjort redan vid budetomröstningen. Löfven går ut som segrare men ytterst är det väljarna och demokratin som är den stora vinnaren på överenskommelsen.

torsdag 4 december 2014

Borgerlig budget ger 16 miljoner mindre till skolorna i Kalmar

Konsekvenserna av att den borgerliga budgeten fick stöd av Sverigedemokraterna i riksdagen blir tydliga för skolverksamheten i Kalmar. Jag hade räknat med att den rödgröna budgeten skulle ha givit ca 20 miljoner 2015 och ca 35 miljoner 2016. Enligt preliminära beräkningar så är skillnaden i skolsatsningar 16 miljoner kronor. Det vill säga Kalmar kommun får minst 16 miljoner mindre till att bland annat satsa på höjda lärarlöner, läxhjälp och andra angelägna satsningar på skolan nu när alliansens budget fick majoritet. Detta är något att tänka på för alla lärare och väljare som vill se verkliga förbättringar i skolan. Rösta på Socialdemokraterna i nyvalet den 22 mars!